Studies 08-2018

Haoqian pan wen 08062018l
Haoqian pan wen 08012018

Tonal studies, from photo